Corpus ID: 35037411

Kullanım Eşlemesiyle Mimari Görünümlerin İrdelenmesi Üzerine Bir Örnek Çalışma

@inproceedings{Salma2013KullanmEM,
 title={Kullanım Eşlemesiyle Mimari G{\"o}r{\"u}n{\"u}mlerin İrdelenmesi {\"U}zerine Bir {\"O}rnek Çalışma},
 author={Çigdem Avci Salma and Halit Oguzt{\"u}z{\"u}n and A. Yazici},
 booktitle={UYMS},
 year={2013}
}
 • Çigdem Avci Salma, Halit Oguztüzün, A. Yazici
 • Published in UYMS 2013
 • Computer Science
 • Özet. Karmaşık yazılım-yoğun sistemlerin davranı şını betimlemek ve anlamak amacıyla kullanılan yöntemlerden biri Kullanım E şlemesi (Use Case Map UCM) gösterimidir. Gereksinimler ve kullanım durumla rı doğrultusunda ortaya çıkan senaryoları mimari bile ş nlerle eşleştirmek, dolayısıyla sistem davranı şlarını daha iyi açıklamak ve analiz etmek amacıyla UCM kullanılır. Bu çalışmada ise örnek çoklu ortam veri yönetim sisteminin belgelenmi ş üst seviye yazılım mimarisi kullanılarak, sisteme ait… CONTINUE READING
  1 Citations

  Topics from this paper

  References

  SHOWING 1-10 OF 14 REFERENCES
  Use Case Maps as Architectural Entities for Complex Systems
  • R. Buhr
  • Computer Science
  • IEEE Trans. Software Eng.
  • 1998
  • 333
  • PDF
  Bir Çoklu Ortam Veri Yöneti m Sistemi Mimarisinin ATAM ile Değerlendirilmesi”, 7. Ulusal Yazılım Mühendisli ği Sempozyumu
  • Eylül,
  • 2013
  Bir Çoklu Ortam Veri Yöneti m Sistemi Yazılım Mimarisinin “Views and Beyond
  • Yakla şımıyla Belgelenmesi:Durum Raporu”,
  • 2012
  Bir Çoklu Ortam Veri Yönetim Sistemi Yazılım Mimarisinin " Views and Beyond " Yaklaşımıyla Belgelenmesi:Durum Raporu
  • Bir Çoklu Ortam Veri Yönetim Sistemi Yazılım Mimarisinin " Views and Beyond " Yaklaşımıyla Belgelenmesi:Durum Raporu
  • 2012
  Making Sen s of Technical Information Quality – A Softwarebased Approach
  • Journal of Soft ware Technology,
  • 2011
  Integration of Fuzzy Object-Oriented Mu ltimedia Database Components
  • Yüksek Lisans Tezi,
  • 2010