• Medicine
  • Published 1999

Kronisk smärta som det uttrycks av personer med sena effekter av polio.

@inproceedings{Widar1999KroniskSS,
  title={Kronisk sm{\"a}rta som det uttrycks av personer med sena effekter av polio.},
  author={Marita Widar and Gerd Ahlstr{\"o}m},
  year={1999}
}

Topics from this paper.