Krizni komunikacijski menadžment na društvenim mrežama

@inproceedings{Jurii2018KrizniKM,
  title={Krizni komunikacijski menad{\vz}ment na dru{\vs}tvenim mre{\vz}ama},
  author={Marijana Juri{\vc}i{\'c}},
  year={2018}
}
Drustvene mreže su razvojem Interneta postale nezaobilazni komunikacijski kanal mnogih organizacija i brendova. Radi brojnih prednosti poput brzine, 

Similar Papers