Kritisk pedagogikk – et svar på dagens kunstpedagogiske utfordringer?

@inproceedings{Strobelt2018KritiskP,
  title={Kritisk pedagogikk – et svar p{\aa} dagens kunstpedagogiske utfordringer?},
  author={Michael Strobelt},
  year={2018}
}
Artikkelen undersoker opprinnelsen og utviklingen av den kritiske pedagogikken og dens relevansfor kunstnerisk utdanning i dag. Innledningsvis skisseres kunstfagenes vilkar i dagens utdanningslandskap,som er preget av nyliberal instrumentell tenkning og med okende krav om okonomisering,standardisering og malstyring. Ut fra en oppfatning om at mange av dagens utdanningspolitiskeforinger strider mot kunstfagenes egenart og begrenser fagenes mulighet for a utdanne kritiskeog myndige mennesker… CONTINUE READING