• Sociology
  • Published 2010

Kost och kosthållning : Medvetenhet och kunskap bland elitidrottare

@inproceedings{Rantzn2010KostOK,
  title={Kost och kosth{\aa}llning : Medvetenhet och kunskap bland elitidrottare},
  author={Per Rantz{\'e}n and Johan Wall},
  year={2010}
}