• Corpus ID: 83051368

Kosatka kielichowa Tofieldia calyculata, nowy gatunek rosliny naczyniowej w Ojcowskim Parku Narodowym

@inproceedings{Wisniowski1992KosatkaKT,
  title={Kosatka kielichowa Tofieldia calyculata, nowy gatunek rosliny naczyniowej w Ojcowskim Parku Narodowym},
  author={B. Wisniowski},
  year={1992}
}
2 Citations
Materiały do flory Wyzyny Krakowsko-Cze˛stochowskiej
SZELA˛G, Z. 2000. A contribution to the flora of the Krakowsko-Cze˛stochowska Upland (South Poland). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 7: 93–103. Krakow. PL ISSN 1640–629X.