Korttidsboendets mål - Chefers och personals syn på målen för verksamheten

@inproceedings{Nilsson2014KorttidsboendetsM,
  title={Korttidsboendets m{\aa}l - Chefers och personals syn p{\aa} m{\aa}len f{\"o}r verksamheten},
  author={Jesper Nilsson and Louise M{\"o}ller},
  year={2014}
}

Topics from this paper.