Korte Aanteekeningen Op Het Gebied Van De Plantenziektenkunde

Onder dezen titel zullen verschillende beknopte mededeelingen worden gedaan betreffende nieuwere publicaties op her gebied van de kennis van plantenziekten en schadelijke dieren en ep dat van de bestrijding van deze. De hoofdinhoud van kort geleden verschenen publicaties wordt gewoonlijk in weinige regels weergegeven, terwijl de lezer, die er meer over wil… CONTINUE READING