Corpus ID: 188884534

Korelacja chropowatości powierzchni kontaktu wybranych materiałów z rezystancją zestykową

@inproceedings{Stechnij2016KorelacjaCP,
  title={Korelacja chropowatości powierzchni kontaktu wybranych materiał{\'o}w z rezystancją zestykową},
  author={T. Stechnij and S. Zaborski and D. Poroś},
  year={2016}
}