• Computer Science
  • Published 2006

Konstruowanie współbieżne systemów zastosowania specjalnego

@inproceedings{Olech2006KonstruowanieWS,
  title={Konstruowanie wsp{\'o}łbieżne system{\'o}w zastosowania specjalnego},
  author={Barbara Olech},
  year={2006}
}