Konjunkturer, internasjonal usikkerhet og pengepolitikk

@inproceedings{Gjedrem2008KonjunkturerIU,
  title={Konjunkturer, internasjonal usikkerhet og pengepolitikk},
  author={Svein Gjedrem},
  year={2008}
}
  • Svein Gjedrem
  • Published 2008
Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem pa Pensjonskassekonferansen 2008, 16. april 2008.