Koniunktura w świecie, w Unii Europejskiej, w Polsce w 2008 roku

@inproceedings{Lis2008KoniunkturaW,
  title={Koniunktura w świecie, w Unii Europejskiej, w Polsce w 2008 roku},
  author={Wojciech Lis and Marek Tabert and Katarzyna Mydlarz},
  year={2008}
}