• Corpus ID: 181826600

Konfliktní potenciál vodních toků v západní Africe

@inproceedings{Lnov2018KonfliktnPV,
  title={Konfliktn{\'i} potenci{\'a}l vodn{\'i}ch toků v z{\'a}padn{\'i} Africe},
  author={Krist{\'y}na L{\'a}nov{\'a}},
  year={2018}
}
Tato magisterska diplomova prace se zabýva konfliktnim potencialem vody na třech řekach zapadni Afriky. Mezinarodni sdileni vodnich toků vede v urcitých lokalitach ke sporům a konfliktům o jejich využiti. Tlak na vodni zdroje roste po celem světě a rostouci hrozba konfliktů o tyto zdroje je cim dal vice znepokojujici. Tento výzkum se zabýva problematikou sdileni vod mezinarodnich vodnich toků v zapadni Africe. Zaměřuje se na řeku Niger, Senegal a Voltu. Hlavnim cilem je prozkoumat a analyzovat…