Corpus ID: 190484862

Konflik antara Guru Penolong Kanan dengan Guru Besar

@inproceedings{Yunus2004KonflikAG,
  title={Konflik antara Guru Penolong Kanan dengan Guru Besar},
  author={J. N. Yunus},
  year={2004}
}
  • J. N. Yunus
  • Published 2004
  • Art
  • Kertas kerja ini melaporkan keputusan kajian tentang konflik pengurusan sekolah di antara guru penolong kanan (GPK) dengan guru besar. Kerja-kerja yang melimpah dan berterusan khususnya dari pihak guru besar menyebabkan penyusunan kerja-kerja pentadbiran dan pengurusan sekolah memerlukan kesabaran dan kesungguhan yang tinggi. Namun sebagai manusia biasa, konflik kerja di antara GPK dengan guru besar tidak dapat dielakan walaupun kadang kala fungsi dan peranan kedua-duanya adalah sama. Oleh itu… CONTINUE READING