• History
  • Published 2004

Konec říše Habsburků : střední Evropa v politice a vztazích Německa a Rakousko-Uherska (1867/1871-1918)

@inproceedings{Prok2004KonecH,
  title={Konec ř{\'i}{\vs}e Habsburků : středn{\'i} Evropa v politice a vztaz{\'i}ch Německa a Rakousko-Uherska (1867/1871-1918)},
  author={Petr Prok{\vs}},
  year={2004}
}