Koncepcja określania wartości rynkowej nieruchomości inwestycyjnej stanowiącej inwestycję budowlaną w toku

@inproceedings{Gradkowski2010KoncepcjaOW,
  title={Koncepcja określania wartości rynkowej nieruchomości inwestycyjnej stanowiącej inwestycję budowlaną w toku},
  author={Krzysztof Gradkowski},
  year={2010}
}

Similar Papers

Loading similar papers…