Komunikacijske vještine u medicini i zdravstvu

@inproceedings{Kelemini2016KomunikacijskeVU,
  title={Komunikacijske vje{\vs}tine u medicini i zdravstvu},
  author={Domagoj Kelemini{\'c}},
  year={2016}
}
Kroz povijest se odnos bolesnika i lijecnika mijenjao, od starog, tradicionalnog paternalistickog pristupa pa sve do modernog odnosa suradnog partne