• Corpus ID: 116911406

Kompetentnost nastavnika – pedagoške i didaktičke dimenzije

@inproceedings{Juri2014KompetentnostN,
  title={Kompetentnost nastavnika – pedago{\vs}ke i didakti{\vc}ke dimenzije},
  author={Marko Jur{\vc}i{\'c}},
  year={2014}
}
Kompetencija, kompetentnost nastavnika sve vise postaje sredisnjom temom pedagogije, jer se pokusava istražiti, sagledati i doprijeti do sto potpunijeg kompetencijskog profila suvremenog nastavnika kako bi se maksimalno unaprijedila njegova uloga u odgoju i obrazovanju djece i mladih. Tomu želi pridonijeti i ovaj rad u kojemu se najprije razmatra kompetencija nastavnika kao sustavna veza znanja, sposobnosti, vrijednosti i motivacije na funkcionalnoj razini, koja zadobiva novi smisao u ishodima… 
Školski kurikulum u funkciji razvoja socijalnih vještina učenika
Školski kurikulum, kroz jezgrovne, diferencirane i međupredmetne teme nastoji poticati individualni i socijalni razvoj učenika, njegovati vještine i sposobnosti prilagođavanja koje pridonose
Suvremeni učitelj u kontekstu cjeloživotnog obrazovanja
Uciteljstvo je oduvijek bila cijenjena i ugledna profesija u drustvu. Međutim, kako su se kroz povijest mijenjale drustvene prilike, tako se mijen
Samoprocjena kompetencija učitelja za rad s učenicima s teškoćama u razvoju
Dugi niz godina djeca s teskocama u razvoju obrazovala su se u posebnim odgojnoobrazovnim ustanovama. U zadnjih nekoliko desetljeca doslo je do pr
Razvoj projektne kulture u školama
Utjecajem znanosti i tehnologije dolazi do restrukturiranja odgojno – obrazovnih procesa, a time ujedno i potrebom za promjenom pristupa u upravljan
Pedagoške kompetencije učitelja primarnog obrazovanja
Među brojnim kompetencijama koje suvremeni ucitelj mora posjedovati, pedagoska kompetencija iznimno je bitna sastavnica za kvalitetu
Kompetencijski profil nastavnika solfeggia
U glazbenim se skolama u Republici Hrvatskoj usmjerenim odgojno-obrazovnim radom odgajaju i obrazuju buduci profesionalni glazbenici. Osnovne glazbe
Autoritet kao problem filozofije odgoja
Given that the family, most parents, during the process of nurturing children into certain values, moral principles, are learning them in ways of behavior, it is important to satisfy the
Social, Emotional and Pedagogical Competence of a Teacher as a Prerequisite for the Prosocial Behavior of a Student
Social, emotional and pedagogical competencies are an important segment in the pedagogical work of teachers and are crucial for the formation and cultivation of pro-social behaviour of pupils. The
CHALLENGES OF ONLINE TEACHING DURING THE COVID-19 PANDEMIC
The teaching profession has always been complex and dynamic, but now the challenges are posed to a society as a whole by the COVID-19 pandemic. The purpose of the research was to determine teachers'
Teachersʼ assessment of active learning in teaching Nature and Society
Abstract The basic role of contemporary education is to guide pupils towards active learning and make them contribute to all segments of the teaching process. Since active learning leads towards
...
1
2
...