Corpus ID: 171858965

Komparace daňové evidence a účetnictví individuálního podnikatele

@inproceedings{Kalas2012KomparaceDE,
  title={Komparace daňov{\'e} evidence a {\'u}{\vc}etnictv{\'i} individu{\'a}ln{\'i}ho podnikatele},
  author={Robert J. Kalas},
  year={2012}
}
Bakalařska prace se zabýva problematikou výkaznictvi podnikatelske cinnosti individualniho podnikatele. Bliže je specifikovana možnost vedeni daňove evidence a ucetnictvi. Cilem bakalařske prace je pomoci podnikateli vybrat nejvhodnějsi variantu výkaznictvi. V prvni kapitole jsou vysvětleny pojmy uzce spjaty s individualnim podnikatelem. Nasledně je představen obsah a forma daňove evidence. Dalsi kapitola se zabýva přechodem mezi daňovou evidenci a vedenim ucetnictvi. Posledni kapitola… Expand