• Corpus ID: 188905236

Kombinirani sustav plaćanja u obiteljskoj medicini - što nam donosi?

@inproceedings{Kati2010KombiniraniSP,
  title={Kombinirani sustav pla{\'c}anja u obiteljskoj medicini - {\vs}to nam donosi?},
  author={Milica Kati{\'c} and Dra{\vz}enka Jurkovi{\'c} and Vesna Jure{\vs}a and Sanja Predavec and Marija Hrastinski and Marijan Balen and Dragomir Petric and Bruno Mazzi and Hrvoje Tiljak and Rudika Gmajni{\'c} and Ines Dimini{\'c}-Lisica and Rajka {\vS}imunovi{\'c} and Aleksandar Jovanovi{\'c} and Hrvoje Vukovi{\'c} and Gordana Prljevi{\'c} and Ranko Stevanovi{\'c}},
  year={2010}
}
1 Citations
PROAKTIVNI PRISTUP PREVENTIVNOM RADU U OBITELJSKOJ MEDICINI
Uloga lijecnika opce/obiteljske medicine u prevenciji bolesti i promociji zdravlja potvrđena je rezultatima istraživanja te u zdravstvenoj politici. S obzirom na položaj lijecnika opce/obiteljske