Kolokvijalizacija medijskog diskursa: počeci, sociokulturni kontekst i aktualna recepcija

@inproceedings{Menik2018KolokvijalizacijaMD,
  title={Kolokvijalizacija medijskog diskursa: po{\vc}eci, sociokulturni kontekst i aktualna recepcija},
  author={Olga Monika Men{\vc}ik},
  year={2018}
}
Cilj je rada prikazati pocetke i kontekst koristenja kolokvijalnog jezika u hrvatskim medijima, promjenu u pristupu jeziku u Hrvatskoj nakon osamost