Corpus ID: 194129468

Kolbäcksån - recipientkontroll 2003

@inproceedings{Sonesten2004KolbcksnR,
  title={Kolb{\"a}cks{\aa}n - recipientkontroll 2003},
  author={L. Sonesten and Willem Goedkoop and I. Quintana},
  year={2004}
}
Kolbacksans vattensysten undersoktes 2003 inom ramen for det samordnade recipientkontrollprogrammet 2003–2005. Undersokningsprogrammet omfattar provtagning av vattenkemi, vaxtplankton och bottenfauna i 11 sjoar, samt enbart vattenkemi vid 10 vattendragsstationer. Nytt for i ar var att provtagningar i Tratten endast utfordes vid den nya stationen i sjons sodra bassang. Dessutom genomfordes en extra omgang med bottenfaunaprovtagningar infor overgangen till augustiprovtagningar istallet for… Expand