Corpus ID: 192534937

Kolbäcksån - Recipientkontroll 2010

@inproceedings{Sonesten2011KolbcksnR,
  title={Kolb{\"a}cks{\aa}n - Recipientkontroll 2010},
  author={L. Sonesten and I. Quintana},
  year={2011}
}
Sammantaget visar undersokningarna 2010 pa jamforelsevis normala forhallanden i de undersokta sjoarna och vattendragen inom Kolbacksans vattensystem. Detta galler saval den vattenkemiska sammansatttningen som sammansattningen och biovolymerna/biomassorna av vaxtplankton och bottenfaunan i sjoarna. Daremot var transporten av saval naringsamnen som olika metaller overlag lagre an normalt i stora delar av vattensystemet. Detta beror till stor del pa lagavattenfloden under arets andra halft… Expand