KoNTExT INom omRådET sysTEmTEKNIK oCh RoboTIK

  • TABELL V SOLCELLSANLÄGGNINGENS FÖRVÄNTADE ELPRODUKTION, Solinstrålning
  • Published 2015

Abstract

I en värld med ökande energibehov och stora miljöpåfrestningar är förnybar energi en lösning som skulle kunna tillgodose alla behov. En sorts förnybar energi är solcellsenergi, men solcellsanläggningar kan vara svåra att få ekonomiskt lönsamma i Sverige. Detta delprojekt är en del i ett större projekt vars gemensamma mål är att utföra en lönsamhetsalanys p… (More)

Topics

  • Presentations referencing similar topics