Knelpunten in de keten van 3V-testen voor ontwikkelings- en reproductietoxiciteit : Plan van aanpak

@inproceedings{Rj2013KnelpuntenID,
  title={Knelpunten in de keten van 3V-testen voor ontwikkelings- en reproductietoxiciteit : Plan van aanpak},
  author={Vandebriel Rj and van der Laan Jw and Aldert H. Piersma and Prv and Gts},
  year={2013}
}
In de keten van validatie, acceptatie en implementatie van 3V-testen zijn in de Programmeringsstudie en het RIVM-rapport 'Knelpunten bij de ontwikkeling, validatie en implementatie van Alternatieven voor Dierproeven' de context van diverse toepassingsdomeinen en de knelpunten daarin beschreven. Uit deze studies blijkt dat voor het wegnemen van deze knelpunten een ketengerichte aanpak nodig is. Deze aanpak houdt in dat in elke fase van de keten van onderzoek tot implementatie van 3V-testen, alle… CONTINUE READING

Similar Papers