Kluczowe indykatory osiągnięć w realizacji strategii przedsiębiorstwa

@inproceedings{Niemiec2008KluczoweIO,
  title={Kluczowe indykatory osiągnię{\'c} w realizacji strategii przedsiębiorstwa},
  author={Andrzej Niemiec},
  year={2008}
}