Klinisch redeneren bij ouderen : functiebehoud in levensloopperspectief

@inproceedings{Bakker2016KlinischRB,
  title={Klinisch redeneren bij ouderen : functiebehoud in levensloopperspectief},
  author={A.J.E.M. Bakker and Vera Habes and Germieke Quist and van der J. van deSande and van de W. van deVrie},
  year={2016}
}
Verpleegkundigen kunnen het beloop van specifieke gezondheidsproblemen van kwetsbare ouderen gunstig beinvloeden. Dat kan alleen als ze deze problemen tijdig inschatten en verbanden kunnen leggen tussen de verschillende problemen en de wisselwerking die deze op elkaar hebben. Het klinisch redeneren bij kwetsbare ouderen wordt in het beroepsprofiel verpleegkundige expliciet genoemd als belangrijke vaardigheid om dit doel te bereiken. 'Klinisch redeneren bij ouderen' biedt de kennis die… CONTINUE READING