• Published 2009

Kjøpesumsallokering, praktiske erfaringer

@inproceedings{Boulmer2009KjpesumsallokeringPE,
  title={Kj{\o}pesumsallokering, praktiske erfaringer},
  author={Yves Boulmer and Anne Jones},
  year={2009}
}