Kirke og stat i Hellas - En analyse av maktforholdet mellom den greskortodokse kirken og den greske staten sett i lys av debatten om religionsundervisning høsten 2016

@inproceedings{Hatzianastasiu2017KirkeOS,
  title={Kirke og stat i Hellas - En analyse av maktforholdet mellom den greskortodokse kirken og den greske staten sett i lys av debatten om religionsundervisning h{\o}sten 2016},
  author={Birgit Mariana Larsen Hatzianastasiu},
  year={2017}
}

Similar Papers

Loading similar papers…