Kilka uwag na temat przydomowych oczyszczalni ścieków

@inproceedings{Pistelok2013KilkaUN,
  title={Kilka uwag na temat przydomowych oczyszczalni ściek{\'o}w},
  author={F. Pistelok},
  year={2013}
}