• Engineering
  • Published 2015

Kierunki i poziom wsparcia gmin w zakresie odnawialnych źródeł energii w województwie podlaskim w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013 oraz perspektywy wsparcia 2014-2020

@inproceedings{Snarski2015KierunkiIP,
  title={Kierunki i poziom wsparcia gmin w zakresie odnawialnych źr{\'o}deł energii w wojew{\'o}dztwie podlaskim w ramach programu rozwoju obszar{\'o}w wiejskich 2007-2013 oraz perspektywy wsparcia 2014-2020},
  author={Sławomir Jerzy Snarski},
  year={2015}
}