Kierunki doskonalenia zintegrowanej komunikacji marketingowej w przedsiębiorstwie produkcyjnym Procter & Gamble

@inproceedings{Ciocho2014KierunkiDZ,
  title={Kierunki doskonalenia zintegrowanej komunikacji marketingowej w przedsiębiorstwie produkcyjnym Procter & Gamble},
  author={Jakub Ciochoń},
  year={2014}
}

Similar Papers