• Corpus ID: 188216525

Kişilerde İç Çatışma Nedeni Olarak Rekabet-İşbirliği İkilemi

@inproceedings{Erdomu1999Kiilerde,
  title={Kişilerde İç Çatışma Nedeni Olarak Rekabet-İşbirliği İkilemi},
  author={Nihat Erdoğmuş},
  year={1999}
}
Çatışma, örgütsel davranış alanında en çok çalışılan konulardan birisidir. Çatışma konusu ele alınırken genellikle kişilerarası, gruplararası ve grup içi çatışmalar üzerinde durulmaktadır. En az diğer çatışmalar kadar önemli olmasına rağmen kişideki iç çatışma yeteri kadar çalışılmamıştır. Örgütsel hayat karmaşıklaştıkça kişideki iç çatışmanın artacağı söylenebilir. Bu yüzden örgütsel davranışı anlamada kişilerdeki iç çatışma önemli ipuçları sağlamaktadır. Örgütler etkinlik ve verimliliklerini… 

Empathy and Prisoner ' s Dilemma in the Axis of Critical Thinking

This study argues that empathy has a rational dimention which usually ignored and not used in analysis, despite its generally accepted emotional content. Anyone/any agency/any state emphasize with

Perception of Faculty Members Exposed to Mobbing about the Organizational Culture and Climate

Th e present research aimed to investigate non-ethichal behaviors and mobbing to which academic staff in universities are subjected. Twelve the academic staff who were subjected to mobbing in

References

Psikanaliz ve Sonras ı ( Dördüncü Bask ı ) , İ stanbul : Remzi Kitabevi . Ka ğ ı tç ı ba ş ı , Çi ğ dem ( 1988 ) , İ nsan ve İ nsanlar ( Yedinci Bask ı )

  • 1990