Ketamine Infusion in Treatment Resistant Depression : A Case Report and Brief Review of The Literature

@inproceedings{Sayar2015KetamineII,
  title={Ketamine Infusion in Treatment Resistant Depression : A Case Report and Brief Review of The Literature},
  author={G{\"o}kben Hızlı Sayar and Eylem {\"O}zten and Haluk Asuman Savaş},
  year={2015}
}
Glutamat N-metil-D-aspartat reseptör antagonisti olan ketamin antidepresan etkinlik gösterebilmektedir. Tedaviye dirençli depresyon olgularında yürütülmüş olan araştırmalarda ketamin infüzyonu hızlı başlangıçlı ve birkaç gün süren bir antidepresan etkinlik göstermiştir. Bu olgu sunumunda intravenöz ketamin uygulaması sonrası tek uçlu depresif dönemde… CONTINUE READING