Kesediaan Guru-guru K.h. Terhadap Pengajaran Komponen Teras K.h. Di Sek.-sek. Men. Zon Sentul Wilayah Persekutuan

@inproceedings{Shahruddin1998KesediaanGK,
  title={Kesediaan Guru-guru K.h. Terhadap Pengajaran Komponen Teras K.h. Di Sek.-sek. Men. Zon Sentul Wilayah Persekutuan},
  author={Mazlan Domat Shahruddin and Asaruddin Ashari},
  year={1998}
}
Kemahiran hidup merupakan mata pelajaran yang menekankan aspek pengetahuan, kemahiran, keushawanan, reka cipta dan nilai-nilai murni. Oleh itu fokus kajian ini ialah untuk mengenalpasti kesediaan mengajar guru-guru kemahiran hidup di sekolah-sekolah menengah zon sentul wilayah persekutuan dari aspek kemahiran, pengetahuan dan sikap. Disamping itu kajian ini juga telah mengenalpasti sama ada terdapat perbezaan dalam kesediaan guru mengikut kelayakan akademik, kelayakan iktisas, pengalaman… CONTINUE READING