Kesan pengawetan stim terhadap kekuatan konkrit

@inproceedings{Diah2000KesanPS,
  title={Kesan pengawetan stim terhadap kekuatan konkrit},
  author={Abu Bakar Mohamad Diah and Rosli Hamir and Kamarul Badlishah Kamarulzaman and Ahmad Ruslan Mohd. Ridzuan},
  year={2000}
}
Peningkatan kualiti konkrit bukan sahaja pada masa segar tetapi juga sepanjang umur konkrit tersebut. Bagi mencapai matlamat tersebut konkrit mestilah menjalani proses pengawetan yang terbaik dan sempuma. Kajian ke atas kaedah pengawetan yang terbaik perlu dilakukan sebelum konkrit yang dibentuk diawet. Seharusnya kita tidak boleh berpuas hati dengan kaedah pengawetan konvesional iaitu menggunakan air dalam mendapatkan kualiti konkrit yang terbaik. Analisa dan keputusan yang didapati… CONTINUE READING

Similar Papers

Loading similar papers…