Corpus ID: 194659989

Keperluan latihan guru dalam pengurusan kewangan sekolah

@inproceedings{Baharin2013KeperluanLG,
  title={Keperluan latihan guru dalam pengurusan kewangan sekolah},
  author={Suriyati Baharin and S. Kadir},
  year={2013}
}
  • Suriyati Baharin, S. Kadir
  • Published 2013
  • Art
  • Bagi mengelakkan berlakunya kekurangan kemahiran pengurusan yang berlanjutan, guru besar dan guru-guru yang berkepentingan perlu memiliki kompetensi dalam pengurusan kewangan melalui latihan pengurusan kewangan dari masa ke masa. Shahril@Charil Marzuki (2008) menyatakan, bagi meringankan tugas pengetua atau guru besar dalam pengurusan kewangan sekolah, pengetua juga perlu membentuk jawatankuasa kewangan sekolah yang terdiri dari pengetua selaku pengerusi dan dibantu oleh GPK 1, selaku naib… CONTINUE READING
    1 Citations