• Corpus ID: 187963824

Ken jou voere : hooi as voerbron vir herkouers : voer & weidings

@inproceedings{Einkamerer2013KenJV,
  title={Ken jou voere : hooi as voerbron vir herkouers : voer \& weidings},
  author={Ockert Einkamerer},
  year={2013}
}
Droe ruvoere word gewoonlik gepreserveer as hooi en uitsluitlik as 'n voerbron vir herkouers gebruik. Volgens die internasionale voerklassifikasiestelsel word hooi geklassifiseer as alle droe of gedroogde ruvoere met >18% ruvesel of >35% selwandmateriaal (veral sellulose en hemisellulose) op 'n droe-materiaal (DM) basis. Alvorens 'n spesifieke hooibron bespreek kan word, is dit noodsaaklik om hierdie klas van voere beter te verstaan.