Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po cévní mozkové příhodě s levostrannou hemiparézou

@inproceedings{Jonov2017KazuistikaFP,
  title={Kazuistika fyzioterapeutick{\'e} p{\'e}{\vc}e o pacienta po c{\'e}vn{\'i} mozkov{\'e} př{\'i}hodě s levostrannou hemipar{\'e}zou},
  author={Michaela Jon{\'a}{\vs}ov{\'a}},
  year={2017}
}
  • Michaela Jonášová
  • Published 2017