Corpus ID: 187315153

Kapitularna dvorana franjevačkog samostana u Puli: Arheološka i antropološka istraživanja

@inproceedings{Bradara2016KapitularnaDF,
  title={Kapitularna dvorana franjeva{\vc}kog samostana u Puli: Arheolo{\vs}ka i antropolo{\vs}ka istra{\vz}ivanja},
  author={Tatjana Bradara and Petra Raji{\'c} {\vS}ikanji{\'c} and Zrinka Premu{\vz}i{\'c}},
  year={2016}
}