Corpus ID: 142879343

Kan vi komma ihåg vad som sagts i samtal

@inproceedings{Edvardsson2001KanVK,
  title={Kan vi komma ih{\aa}g vad som sagts i samtal},
  author={B. Edvardsson},
  year={2001}
}
  • B. Edvardsson
  • Published 2001
  • Psychology
  • Artikeln utgor en populart skriven forskningsoversikt och diskussion kring samtalsminnen och sarskilt med inriktning pa utredningsarbete 
    2 Citations