Corpus ID: 82194623

Kan gullstånds hålla stånd?- återinventering av Senecio paludosus i Kristianstad Vattenrike 2012

@inproceedings{stberg2013KanGH,
  title={Kan gullst{\aa}nds h{\aa}lla st{\aa}nd?- {\aa}terinventering av Senecio paludosus i Kristianstad Vattenrike 2012},
  author={H{\aa}kan {\"O}stberg},
  year={2013}
}
  • Håkan Östberg
  • Published 2013
  • Biology
  • Botanist Kjell-Arne Olsson inventoried the plant fen ragwort Senecio paludosus 1983 in Scania andfound a big number of locations within Biosphere Reserve Kristianstad Vattenrike. In 2012, a reinven ...