Kajian Awalan Kajian Antara Perstasi & Program Di Beberapa Buah Sek. Men. Daerah Seremban & P.dickson N.sembilan D.khusus

@inproceedings{Long1999KajianAK,
  title={Kajian Awalan Kajian Antara Perstasi & Program Di Beberapa Buah Sek. Men. Daerah Seremban & P.dickson N.sembilan D.khusus},
  author={Hayati Long and Mohammed Najib Abdul Ghafar},
  year={1999}
}