• Corpus ID: 186936806

KMAT – Kontinuirano mjerenje arterijskog tlaka u ordinaciji obiteljskog liječnika

@inproceedings{Koljan2017KMATK,
  title={KMAT – Kontinuirano mjerenje arterijskog tlaka u ordinaciji obiteljskog lije{\vc}nika},
  author={Maja Ko{\vz}ljan and Venija Cerove{\vc}ki and Ante Ivan{\vc}i{\'c} and Hrvoje Tiljak},
  year={2017}
}