• Sociology
  • Published 2019

Kültürel zekâ ve kültürel adaptasyonun akademik performans üzerine etkisi: Üniversitelerdeki yabancı uyruklu öğrencilerle yapılan bir araştırma

@inproceedings{en2019KltrelZV,
  title={K{\"u}lt{\"u}rel zek{\^a} ve k{\"u}lt{\"u}rel adaptasyonun akademik performans {\"u}zerine etkisi: {\"U}niversitelerdeki yabancı uyruklu {\"o}ğrencilerle yapılan bir araştırma},
  author={G{\"o}zde Şen},
  year={2019}
}