Külastajate seire loodusaladel : Pöhjamaade ja Balti riikide kogemustel põhinev käsiraamat

@inproceedings{Kajala2008KlastajateSL,
  title={K{\"u}lastajate seire loodusaladel : P{\"o}hjamaade ja Balti riikide kogemustel p{\~o}hinev k{\"a}siraamat},
  author={Liisa Kajala},
  year={2008}
}
Pohja- ja Baltimaades on loodusturismi ja rekreatsiooni tahtsus tousuteel. Informatsiooni loodusalade kulastajate kohta on tarvis rekreatsiooni korraldamiseks, et saastval viisil kindlustada kvalit ...