Corpus ID: 179303662

Judėjimo negalią turinčių asmenų fenomenologinė gyvenamojo pasaulio analizė

@inproceedings{Viluckien2011JudjimoNT,
  title={Judėjimo negalią turin{\vc}ių asmenų fenomenologinė gyvenamojo pasaulio analizė},
  author={Jolita Viluckienė and A. Matulionis and N. Ve{\vc}kienė and Laimutė Žalimienė and I. Juozeliūnienė and Audronė Tele{\vs}ienė and A. Poviliūnas and Jonas Ru{\vs}kus},
  year={2011}
}
1 Citations
Negalia nuo vaikystės, išgyvenama kaip savaime suprantamybė
The article applies Alfred Schutz’s phenomenologically grounded sociological perspective to explore how persons with a congenital motor disability or having a disability ever since their childhoodExpand