Corpus ID: 64042398

Jsem pro cechy básníků (rozhovor s Petrem Borkovcem)

@inproceedings{Balatk2003JsemPC,
  title={Jsem pro cechy b{\'a}sn{\'i}ků (rozhovor s Petrem Borkovcem)},
  author={M. Bala{\vs}t{\'i}k and Petr Borkovec},
  year={2003}
}
  • M. Balaštík, Petr Borkovec
  • Published 2003
  • Computer Science