• Corpus ID: 165390129

Jezik oglasa Danice ilirske

@inproceedings{Flinec2010JezikOD,
  title={Jezik oglasa Danice ilirske},
  author={Vanja Flin{\vc}ec},
  year={2010}
}
U radu se opisuje put do izdavanja Novina i Danice ilirske i osnutak Gajeve tiskare. Iako je Gaj pokrecuci novine imao na umu i vlastitu tiskaru, nije ju mogao odmah osnovati. Navodi se zbog cega ju je osnovao tek tri godine poslije pokretanja novina. Godine 1843. zabranjuje se ilirsko ime, a Gaj se sukobljava sa suradnicima koji pokrecu novi casopis Kolo. U radu je prikazano i na koji je nacin Ljudevit Gaj pozivao buduce citatelje na pretplatu, iako te pozive na pretplatu nije pisao sam, vec…