Jernvinne og kullgroper. Høksjøberget, 9/1 og Gravberget, 86/1, Åsnes og Våler, Hedmark.

@inproceedings{KileVesik2014JernvinneOK,
  title={Jernvinne og kullgroper. H{\o}ksj{\o}berget, 9/1 og Gravberget, 86/1, {\AA}snes og V{\aa}ler, Hedmark.},
  author={Jone Kile-Vesik},
  year={2014}
}